งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง

ชื่อผู้แต่ง : ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

สมัครการแจ้งเตือนราคา

หนังสือคงเหลือ : มีหนังสือ

ราคาปก: 390.00 บาท

ราคาขาย : 351.00 บาท

หรือ

รายละเอียด

                  **หนังสือ งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม
                       ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง**
--------------------------- ราคาพิเศษ ๓๕๑.- บาท -----------------------------------
       สั่งซื้อได้ที่ www.matichonbook.com  และจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียด

“งานพระเมรุ: ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เกี่ยวเนื่อง” เป็นผลิตผลของนักวิชาการและนักศึกษาที่มีความสนใจ
ในเรื่องสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ อันว่าด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับ “งานพระเมรุ” ซึ่งเป็นงาน สำหรับส่งผู้วายชนม์ที่ละวางสรีระ
ในโลกนี้ สู่ภพภูมิใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทย และผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรับเอาต้นรากวัฒนธรรมดังกล่าว
มาจากอินเดีย แต่ก็มีพัฒนาการจนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องที่อย่าง น่าสนใจยิ่งนัก โดยบทความทั้งหมดได้ถูก
ประมวลและจัดออกเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้ คือ
“ส่วนที่ ๑” ที่ว่าด้วย “จากสุวรรณภูมิ...สู่อุษาคเนย์...” ซึ่งบทความที่จัด อยู่ในกลุ่มนี้ จะเป็นบทความที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุ
ที่เกิดขึ้นใน“แผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตที่มักกล่าวถึงในนามของ “สุวรรณภูมิ” จนกระทั่งปัจจุบันที่รู้จักกันในนามของ
“อุษาคเนย์” โดยต้องการจะสื่อสารให้เห็นว่า“งานพระเมรุ”หรือ“ประเพณีส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนม์ขึ้นสู่สวรรค์นี้”
มิได้จัดกันอยู่แค่เพียง ในกลุ่มวัฒนธรรมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างที่รับรู้กันในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่กลับพบอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งแผ่น
ดินอุษาคเนย์ ในที่นี้ จึงแยกบทความที่เกี่ยวข้องกับดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยาในสมัย“อยุธยา และรัตนโกสินทร์”แม้ว่าพื้นที่ดั่งกล่าว
จะเป็นส่วนหนึ่งของอุษาคเนย์ด้วยก็ตาม เนื่องมาจากนับตั้งแต่การก่อตัวขึ้นของรัฐอยุธยาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ มาจนกระทั่ง
สมัยรัตนโกสินทร์ที่มีความเชื่อมต่อกันอย่างแนบแน่นอีกทั้งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆจำนวนมาก ให้นักวิชาการที่สนใจ
หยิบยกประเด็นต่างๆ นำมาศึกษาได้มากมาย
“ส่วนที่ ๒” ที่ว่าด้วย “จากอยุธยา...สู่รัตนโกสินทร์...”
“ส่วนที่ ๓” คือ “เรื่องเล่าจากจิตรกรรมฝาผนังภาพ จิตรกรรมฝาผนังงานพระเมรุและเรื่องเกี่ยวเนื่อง” ที่ผู้เขียนแต่ละคนพยายามจะสร้าง
ความเชื่อมโยงจากโลกที่เป็นจริง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ที่ถูกนำ มาใช้ในโลกแห่งจินตนาการบนภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง บทความพิเศษ ปฐมบทด้วยบทความพิเศษเรื่อง“ปกิณกะเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” จาก “อาจารย์จุลทัศน์
พยาฆรานนท์” ผู้เป็นเสาหลักของวงวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาของบทความได้ฉายภาพการเป็นบุคลากรทาง
“สหวิทยาการมนุษยศาสตร์” 

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ปก อ่อน
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่๒ : ตุลาคม ๒๕๖๐
กระดาษ กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า 432
ขนาดหนังสือ 16.2 x 24.1 x 3 cm.
ISBN 9789740215769
น้ำหนัก 900.0000

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

[profiler]
Memory usage: real: 36962304, emalloc: 36421144
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem