ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

…ครั้งนั้นเราเคยมีชีวิตอยู่รอดจากโมงยามอันมืดมนอนธการด้วยความศรัทธาต่อปวงเทพผู้เป็นคำตอบของคำถามว่าด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ เราจึงสรรสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมากมายด้วยใจศรัทธาต่อบรรดาเทพเจ้ากว่าร้อยพันในปกรณัมปรัมปรา รวมถึงเทพกบฎอย่าง "โพรมีธีอัส" ผู้ขโมย "ไฟ" อันเป็นสัญลักษณ์ของเหตุผลและสติปัญญาจากสวรรค์มามอบให้มนุษย์

.

ท่ามกลางแสงสว่างแห่งศรัทธาเช่นนั้น มนุษย์จำนวนหนึ่ง “คิดการใหญ่” ยิ่งไปกว่าการขโมยไฟของโพรมีธีอัส ด้วยการท้าทายคำตอบและความเป็นไปที่เคยยึดถือว่ากำหนดมาโดยเทพเจ้า พร้อมความเชื่อที่ว่าความจริงและความเป็นไปได้อีกมากมายนั้นไม่ได้ไกลเกินกว่าปัญญาญาณของมนุษย์เอง…

.

“543 BC ปวงเมธีแห่งอารยกาล” ผลงานเล่มล่าสุดโดย “นำชัย ชีววิวรรธน์” หนังสือที่จะพาคุณย้อนกลับไปหาต้นทางของความรู้และร่วมเดินทางไปพร้อมกันกับมนุษย์ผู้คิดการใหญ่ในประวัติศาสตร์แห่งการแสวงหาความรู้ยุคพุทธกาล ยุคที่นำมาซึ่งความก้าวหน้าของความรู้หลากด้านทั้งวิทยาศาสตร์, รัฐศาสตร์, ลัทธิศาสนา และปรัชญา อันเป็นความรู้ที่ไม่อาจรู้จบได้อีกตลอดกาล