ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 230.00

฿ 196.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1091-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า276 หน้า
น้ำหนัก325.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา1.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความเป็นไทย”

ผู้เขียน : ศ.สายชล สัตยานุรักษ์

หมดสต๊อก

การเมืองในงานพระยาอนุมานราชธน (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๑๐)

ทำความเข้าใจชีวิตและผลงานของพระยาอนุมานราชธนในแง่ของการสร้างความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย”

โดยพิจารณาอย่างสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางอุดมการณ์ในสังคมไทยตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 จนถึงต้นทศวรรษ 2510

การมองในแง่นี้ถือเป็นมุมมองใหม่ที่จะช่วยให้เข้าใจผลงานแต่ละเรื่องของพระยาอนุมานราชธนอย่างลึกซึ้งและรอบด้านขึ้น เข้าใจอิทธิพลของผลงานทั้งหมดของพระยาอนุมานราชธนต่อสังคมไทยชัดเจนขึ้น

การเมืองในงานพระยาอนุมานราชธน (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๑๐)

ทำความเข้าใจชีวิตและผลงานของพระยาอนุมานราชธนในแง่ของการสร้างความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย”

โดยพิจารณาอย่างสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางอุดมการณ์ในสังคมไทยตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475 จนถึงต้นทศวรรษ 2510

การมองในแง่นี้ถือเป็นมุมมองใหม่ที่จะช่วยให้เข้าใจผลงานแต่ละเรื่องของพระยาอนุมานราชธนอย่างลึกซึ้งและรอบด้านขึ้น เข้าใจอิทธิพลของผลงานทั้งหมดของพระยาอนุมานราชธนต่อสังคมไทยชัดเจนขึ้น