ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1171-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า344 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา1.70 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ฉบับสำนักพิมพ์มติชน, สิงหาคม 2556
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พลังเทคโนแครต

ผู้เขียน : เสนาะ อูนากูล

ใหม่

พลังเทคโนแครต

การขับเคลื่อนและเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย(พ.ศ.2504-2535)

ผ่านอัตชีวประวัติและงานของ

เสนาะ อูนากูล

เสนาะ อูนากูล เทคโนแครตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในช่วง “ยุคทอง” ของเทคโนแครต

เล่าถึงชีวิตส่วนตัว เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ระหว่างปี 2504-2535 (รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน) ทำให้เห็นบทบาทของเหล่าเทคโนแครตในหน่วยราชการด้านเศรษฐกิจ ที่ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ

“ยุคทอง” ของเทคโนแครต จบลงพร้อมกับการสิ้นสุดรัฐบาลพลเอกเปรม เมื่อ ปี ๒๕๓๑ และรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน เมื่อ ปี 2535 บันทึกเล่มนี้จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีก 1 เล่ม ที่ไม่ควรพลาด

พลังเทคโนแครต
การขับเคลื่อนและเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย(พ.ศ.2504-2535)
ผ่านอัตชีวประวัติและงานของเสนาะ อูนากูล

เสนาะ อูนากูล เทคโนแครตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในช่วง “ยุคทอง” ของเทคโนแครต
เล่าถึงชีวิตส่วนตัว เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ระหว่างปี 2504-2535 (รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน)
ทำให้เห็นบทบาทของเหล่าเทคโนแครตในหน่วยราชการด้านเศรษฐกิจ ที่ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ“ยุคทอง” ของเทคโนแครต จบลงพร้อมกับการสิ้นสุดรัฐบาลพลเอกเปรม เมื่อ ปี ๒๕๓๑ และรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน เมื่อ ปี 2535 บันทึกเล่มนี้จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีก 1 เล่ม ที่ไม่ควรพลาด