ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 210.00

฿ 179.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1318-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.30 ซม.
หนา1.60 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" ที่เพิ่งสร้าง

ผู้เขียน : วริศรา ตั้งค้าวานิช

หมดสต๊อก

เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย

ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ

ศึกษาการสร้างความเป็น “สุโขทัย” ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในช่วงพ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๕๓๔ แล้วแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ

เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ

ศึกษาการสร้างความเป็น “สุโขทัย” ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งสัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในช่วงพ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๕๓๔ แล้วแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ

ช่วง พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นช่วงที่สร้างให้สุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ สร้างความเป็นไทย ความเป็นอุดมคติ โดยชนชั้นนำ นักประวัติศาสตร์สามัญชน และประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สร้างในช่วงนี้ได้กลายมาเป็นประวัติศาสตร์กระแหลักในสังคมไทย

และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๕๓๔ เป็นช่วงที่มีการสืบทอดประวัติศาสตร์กระแสหลัก ขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์กระแสรองขึ้นมาโต้แย้ง อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เริ่มมีการเข้าไปจัดการบูรณะฟื้นฟูเมืองเก่าสุโขทัย จัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และสร้างสถานที่ประเพณีประดิษฐ์ต่างๆ ขึ้นมารองรับแนวคิดกระแสหลัก