ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 250.00

฿ 213.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1410-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษจริงใจ 75 แกรม
จำนวนหน้า352 หน้า
น้ำหนัก465.00 กรัม
กว้าง14.00 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : สำนักพิมพ์มติชน, มิถุนายน 2558
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

โคราชของเรา

ผู้เขียน : สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ

ใหม่

โคราชเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน

โคราชเป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณสถานมาแต่อดีตกาล

โคราชเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนครบทุกด้าน

โคราชเปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคอีสาน เป็นประตูสู่อีสาน สู่อินโดจีน

โคราชเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
โคราชเป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณสถานมาแต่อดีตกาล
โคราชเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนครบทุกด้าน
โคราชเปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคอีสาน เป็นประตูสู่อีสาน สู่อินโดจีน
ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความเป็นมาของมหานครโคราชในทุกด้านจากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต ทั้งจากหลักฐานวิชาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี นำมาร้อยเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่ายไม่วิชาการ พร้อมแผนที่ แผนผัง และรูปประกอบตลอดทั้งเล่ม