ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 230.00

฿ 196.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0302-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า235 หน้า
น้ำหนัก300.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : สำนักพิมพ์มติชน กุมภาพันธ์ 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พุทธศาสนา สาระและพัฒนาการ

ผู้เขียน : เอดเวิร์ด คอนซ์

แปลโดย : นิธิ เอียวศรีวงศ์

หมดสต๊อก
ข้อดีพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงความกว้างขวางของเรื่องราวเพราะได้พรรณนานานิกายสำคัญๆ ทั้งของเถรวาทและอาจาริยวาทไว้หมด

แสดงแนวคิดทางพุทธศาสนา และ เสนอแง่มุมด้านสำคัญๆ ของพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพรรณนานิกายสำคัญๆ ทั้งของเถรวาทและมหายาน ทำให้ผู้อ่านรู้จักเปรียบเทียบแต่ละนิกายและเข้าใจแนวคิดของแต่ละนิกายได้สะดวก อีกทั้งเป็นหนังสือทางพุทธศาสนาที่แพร่หลายมากเล่มหนึ่งในโลกตะวันตก