ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-1473-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า360 หน้า
น้ำหนัก410.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.50 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 (มิถุนายน 2559) สำนักพิมพ์มติชน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6

ผู้เขียน : เทพ บุญตานนท์

ใหม่ แนะนำ

ในเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งเป็น "สยามมกุฏราชกุมาร" พระองค์มิได้มีตำแหน่งทางการทหารที่สำคัญ อีกทั้งยังมิได้ทรงพระศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารมาโดยตรง ต่อมา เมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติ อันเป็นยุคสมัยที่ประเทศทั่วโลกต่างมีกษัตริย์ที่เป็น "นักรบ" มีความสามารถปรีชาด้านการศึกสงคราม และเป็นยุคสมัยที่เหล่าชายชาติทหารต้องการ "ผู้นำ" ที่เป็น "ทหาร" พระองค์จึงจำเป็นต้องปรับพระองค์เพื่อเสริมสร้างภาพ "การทหาร" และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อนำทหารมาอยู่ฝ่ายพระองค์

ในเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งเป็น "สยามมกุฏราชกุมาร" พระองค์มิได้มีตำแหน่งทางการทหารที่สำคัญ อีกทั้งยังมิได้ทรงพระศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารมาโดยตรง ต่อมา เมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติ อันเป็นยุคสมัยที่ประเทศทั่วโลกต่างมีกษัตริย์ที่เป็น "นักรบ" มีความสามารถปรีชาด้านการศึกสงคราม และเป็นยุคสมัยที่เหล่าชายชาติทหารต้องการ "ผู้นำ" ที่เป็น "ทหาร" พระองค์จึงจำเป็นต้องปรับพระองค์เพื่อเสริมสร้างภาพ "การทหาร" และทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อนำทหารมาอยู่ฝ่ายพระองค์


การแต่งตั้งโยกย้ายคนสนิท การเสริมสร้างกำลังกองทัพส่วนพระองค์ อาทิ เสือป่า กรมทหารรักษาวัง ล้วนแล้วแต่เป็นกุศโลบายที่พระองค์พยายามดึงอำนาจกองทัพมาทั้งสิ้น แต่ไม่หนทางไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะ "พระราชอำนาจ" ทางการทหารทั้งหมดกลับไปตกอยู่ในพระเชษฐาและพระอนุชาในพระองค์