ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 220.00

฿ 187.00

สินค้าหมด

ISBN9789740214922
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า248 หน้า
น้ำหนัก520.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง24.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เกษตรหลังเกษียณ

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ใหม่ หมดสต๊อก

รวบรวมความสำเร็จของเกษตรกรที่ปลูกผืชเลี้ยงสัตว์หลังออกจากงานได้อย่างละเอียดที่สุดเล่มหนึ่ง

กล่าวได้ว่าในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลให้ผู้ใหญ่วัยเกษียณเป็นกังวลว่าเมื่อตนก้าวพ้นวัยทำงานไปแล้วจะเป็นอย่างไร หากไม่มีลูกหลานคอยดูแลจะเป็นภาระแก่สังคมหรือไม่

ทั้งที่ในเป็นความจริง ยังมีทางเลือกอีกมากมายที่ผู้สูงวัยสามารถลงมือทำได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร

“เกษตรหลังเกษียณ” จากผลผลิตของกองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จึงเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้สูงวัยทั้งก่อนและหลังวัยเกษียณเรียนรู้ที่จะทำงานด้านการเกษตรอย่างมืออาชีพ ด้วยการยกตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรวัยเกษียณหลายต่อหลายท่าน

ส่วนแรกของหนังสือ เริ่มต้นด้วยการเกษตรอย่างง่ายๆ อาทิ การเพาะปลูกทั่วไป การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นหลักวิธีในการทำการเกษตรโดยปราศจากสารเคมี เกษตรสวนผสมซึ่งเป็นวิธีการประกันความเสี่ยงในกรณีพืชชนิดใดชนิดหนึ่งราคาตกหรือติดโรคก็ยังมีพืชอีกหลายชนิดพอผลิดอกออกใบต่อไปได้ การปลูกองุ่นเพื่อการส่งออกอย่างจริงจัง จนถึงการปลูกไม้ยืนต้นอย่างต้นปาล์มโดยมีตลาดรับซื้อไม่ขาดระยะ

ขณะส่วนหลังของเล่มกล่าวถึงการเลี้ยงสัตว์หรือการทำปศุสัตว์มืออาชีพ ทว่าทั้งหมดที่กล่าวถึงไม่ใช่สัตว์ใหญ่ (ประเภทโค-กระบือ-สุกร) เพราะผู้สูงวัยอาจเลี้ยงไม่ไหว แต่เป็นการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะนม/แพะเนื้อ จนถึงการเพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อส่งประกวดอย่างเช่นการแมวไทยโบราณ เป็นต้น

ส่วนท้ายของเล่มเป็นข้อสรุปจาก “อาจารย์ประทีป กุณาศล” ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรทางเลือก ที่จะมาสรุปสาระของการทำเกษตรในวัยเกษียณ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เลือกจะเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุที่ใกล้เข้ามาดังเช่นในเวลานี้