ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 350.00

฿ 298.00

สินค้าหมด

ISBN9789740215257
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า424 หน้า
น้ำหนัก730.00 กรัม
กว้าง16.30 ซม.
สูง23.90 ซม.
หนา2.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่4 (ฉบับปรับปรุง) : กุมภาพันธ์ 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปกอ่อน)

ผู้เขียน : นนทพร อยู่มั่งมี, ธัชชัย ยอดพิชัย


ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อความเหมาะสมแก่กาลสมัย

พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมบางประการ ซึ่งค้นพบหลักฐาน

หลังจากการพิมพ์ครั้งแรก ได้แก่ ธรรมเนียมลักพระศพ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง

ของการ พระราชพิธี และพิธีที่น้อยคนจะทราบ เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่

ปฏิบัติในยามวิกาล โดยมีผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเจ้านาย และเจ้าพนักงานบาง

ส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้เนื้อหาสาระของธรรมเนียมพิธี

สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อความเหมาะสมแก่กาลสมัยพร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมบางประการ
ซึ่งค้นพบหลักฐานหลังจากการพิมพ์ครั้งแรก ได้แก่ ธรรมเนียมลักพระศพ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพระราชพิธี
และพิธีที่น้อยคนจะทราบ เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติในยามวิกาลโดยมีผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเจ้านายและเจ้าพนักงานบางส่วนเท่านั้น
ซึ่งเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้เนื้อหาสาระของธรรมเนียมพิธีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพเจ้านายอย่างครบถ้วนมากขึ้น
◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈