ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 280.00

฿ 238.00

สินค้าหมด

ISBN9879740215370
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า368 หน้า
น้ำหนัก640.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : มกราคม 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

สร้างบ้านแปงเมือง

ผู้เขียน : ศรีศักร วัลลิโภดม

หมดสต๊อก
สร้างบ้านแปงเมืองรวบรวมเรื่องราว เกี่ยวกับ ภูมิวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ โบราณคดีและมานุษยวิทยา ที่สัมพันธ์กับสังคม และวัฒนธรรมของการตั้งถิ่นฐาน

ภูมิวัฒนธรรม กับ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ มานุษยวิทยาที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของการตั้งถิ่นฐาน“ภูมิวัฒนธรรม” (Cultural landscape) หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical Land Scape) ในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่น ป่าเขาลำเนาไพร ท้องทุ่ง หนองบึง แม่น้ำลำคลอง ปากอ่าวชายทะเล ฯลฯอันสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองของผู้คนในท้องถิ่น จนเป็นที่รู้จักและมีการกำหนดชื่อเป็นสถานที่ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักร่วมกัน และมักจะสร้างเป็น “ตำนาน” (Myth) ขึ้นมาอธิบายถึงความเป็นมาและความหมายความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนั่นคือแนวความคิดของ “ภูมิวัฒนธรรม” ที่อาจารย์ศรีศักร ใช้แนวคิดนี้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา ตามชุมชนโบราณและเมืองโบราณต่างๆ ในประเทศไทย ที่อาจารย์ได้ไปสำรวจตรวจสอบอีกครั้ง แล้วถ่ายทอดเป็นบทความจำนวนหลายเรื่อง และได้คัดสรรบทความจำนวนหนึ่งนำมาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ