ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215431
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า184 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระศรีสรรเพชญ์

ผู้เขียน : ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

ใหม่
พระศรีสรรเพชญ์ไม่ถูกเผาลอกทอง ตอนกรุงแตกกองทัพอังวะ ไม่ได้เอาไฟเผาลอกทองพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยาเพราะพบพระเศียรมหึมาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีพระเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่โตประดิษฐานอยู่มานานพอสมควร ไม่มีใครทราบ หรือกล้าที่กล่าวว่าพระเศียรองค์นี้เป็นของพระศรีสรรเพชญ์จริงหรือไม่ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ได้พยายามวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล จนประจักษ์ชัดว่า พระเศียรดังกล่าวคือ พระศรีสรรเพชญ์ แห่งวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่เพียงแค่นั้น ผู้เขียนยังพบข้อมูลอีกว่า พระศรีสรรเพชญ์ไม่ได้ถูกอังวะเผาลอกทอง ดังที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักชาตินิยมกล่าวความลับ ลวง พราง ของที่มาที่ไปพระศรีสรรเพชญ์ ที่ผนวกเข้ากับเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองของกรุงอังวะ หรือไม่ จึงเป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้อย่างแท้จริง