ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 170.00

฿ 145.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0439-8
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก290.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฏร

ผู้เขียน : ชาตรี ประกิตนนทการ

หมดสต๊อก
สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์

รวมบทความงานศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๙๐ ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์บางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะตัว จนสามารถแยกออกมาเป็นยุคสมัยทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอีกยุคสมัยหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนได้นิยามชื่อเรียกใหม่ว่า ศิลปะและสถาปัตยกรรมคณะราษฎร
เป็นที่น่าเสียดายนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม ต่างพากันละเลยหรือหลงลืมที่จะศึกษาและประเมินผลกระทบจากการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ที่มีต่อวงการศิลปะและสถาปัตยกรรม
สาเหตุของการละเลย ผู้เขียนกล่าวว่า คงต้องพิจารณาในบริบททางประวัติศาสตร์การเมืองเป็นสำคัญ โดยเฉพาะแนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองหลังการล่มสลายของคณะราษฎร และการกลับมาของกลุ่มอนุรักษ์นิยม จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะที่เป็นคู่ตรงข้ามกับแนวคิดและอุดมการณ์ของคณะราษฎรอย่างชัดเจน