ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215615
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า336 หน้า
น้ำหนัก475.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา2.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2563
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา

ผู้เขียน : ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม

ใหม่ แนะนำ
รวบรวมข้อมูลวัดและเจดีย์องค์สำคัญ
ในเขตพื้นที่ทั้งในและนอกเกาะเมือง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
โดยผู้เขียนนำเสนอข้อมูล ประวัติศาสตร์
และศิลปะในรูปแบบลายเส้นสันนิษฐานสามมิติ
ทำให้เราเห็น สถาปัตยกรรมของวัด และ
องค์เจดีย์ที่ถูกหรือสูญสลายไปตามกาลเวลา


รวบรวมข้อมูลวัดและเจดีย์องค์สำคัญ ในเขตพื้นที่ทั้งในและนอกเกาะเมือง

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดย ผู้เขียนนำเสนอข้อมูล

ประวัติศาสตร์ และศิลปะในรูปแบบลายเส้นสันนิษฐานสามมิติ ทำให้เราเห็น

สถาปัตยกรรมของวัดและองค์เจดีย์ที่ถูกหรือสูญสลายไปตามกาลเวลา