ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 350.00

฿ 298.00

สินค้าหมด

ISBN9789740215622
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า420 หน้า
น้ำหนัก750.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง24.10 ซม.
หนา2.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่2 : พฟศจิกายน 2560
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

17 สมการเปลี่ยนโลก EQUATIONS THAT CHANGED THE WORLD

ผู้เขียน : Ian Stewart

แปลโดย : สว่าง พงศ์ศิริพัฒน์, ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

หมดสต๊อก
WORLD SCIENCE SERIES ที่มาและบทบาทสำคัญของสมการต่อประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

หนังสือเล่มนี้พยายามเลือกที่จะเล่าบทบาทก้าวสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อพัฒนาการของโลก ผ่าน 17 สมการซึ่งเป็นดั่งตัวละครทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทเปลี่ยนโลกทั้งในทางตรงและทางอ้อม17 สมการนี้ถือเป็นสมการที่มีบทบาทอย่างยิ่งและคงอยู่ในลิสต์ของผู้ที่เข้าใจคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีศาสตราจารย์ ดร.เอียน สจ๊วต ผู้เขียนพยายามอธิบายความหมาย บริบทของที่มาหรือพัฒนาการที่นำไปสู่สมการ ตลอดจนผลกระทบหรือผลลัพธ์จากสมการเหล่านั้น ด้วยภาษาที่ง่าย แบบที่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องจบปริญญาทางคณิตศาสตร์ก็เข้าใจได้[ว่าด้วย ทฤษฎีของพีธากอรัส, ลอการิทึม, แคลคูลัส, กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน, รากที่สองของลบหนึ่ง, สูตรทรงหลายหน้าของออยเลอร์, การแจกแจงแบบปกติ, สมการคลื่น, การแปลงฟูเรียร์, สมการนาเวียร์-สโตกส์, สมการของแมกซ์เวลล์, กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์, ทฤษฎีสัมพัทธภาพ, สมการชเรอดิงเงอร์, ทฤษฎีสารสนเทศ, ทฤษฎีความอลวน, สมการแบล็ก-โชลส์]