ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 165.00

฿ 141.00

สินค้าหมด

ISBN9789740216124
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า168 หน้า
น้ำหนัก340.00 กรัม
กว้าง14.20 ซม.
สูง21.20 ซม.
หนา0.90 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2561

ขุนหลวงหาวัด กษัตริย์ผู้เสียสละราชย์

ผู้เขียน : รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ

ใหม่ หมดสต๊อก

จากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงอมรปุระ

และบั้นปลายพระชนมชีพ

ในกรุงอมรปุระจากหลักฐานพม่า

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ หรือพระนามซึ่งเป็นที่รับรู้กัน
ทั่วไปว่า "สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร" "ขุนหลวงดอกมะเดื่อ" "ขุนหลวงหาวัด"
และ "ขุนหลวงปนะดู่ทรงธรรม" เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ ก่อนสุดท้าย
ของกรุงศรีอยุธยาก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ ครั้งเมื่อเสีย
กรุงศรีอยุธยาแล้วสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง
ของกรุงศรีอยุธยาที่ต้องเสด็จฯ ไปประทับ ณ ประเทศพม่ากว่า ๓๐ ปีทั้งใน
เมืองรัตนปุระอังวะและเมืองอมรปุระในสมณเพศจนกระทั่งสวรรคตและถวาย
พระเพลิงพระบรมศพที่นั่นพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงมีความ
น่าสนใจและควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง