ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740215141
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า1000 หน้า
น้ำหนัก1500.00 กรัม
กว้าง16.20 ซม.
สูง24.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : สำนักพิมพ์มติชน พฤษภาคม 2561

ชีวิตของประเทศ๑-๒

ผู้เขียน : วิษณุ เครืองาม

ใหม่
สุดยอดนวนิยายอ้างอิงประวัติศาสตร์ไทยไล่มาตั้งแต่อยุธยาล่มสลายจนสร้าง กรุงใหม่ที่ธนบุรีและการร่วมใจก่อร่างรัตนโกสินทร์จากแผ่นดินต้นถึงรัชกาลที่ ๕
สุดยอดนวนิยายอ้างอิงประวัติศาสตร์ไทย
ไล่มาตั้งแต่อยุธยาล่มสลาย จนสร้างกรุงใหม่ที่ธนบุรีและการร่วมใจก่อร่างรัตนโกสินทร์ จากแผ่นดินต้น ถึงรัชกาลที่ ๕ เรื่องราวเล่าผ่านชีวิตตัวละครเอกชื่อ "ใหม่" ผู้เกิดพร้อม พระนครใหม่ใหม่หมอยาสมุนไพรผู้เติบใหญ่ และแก่ชราพร้อมกับพัฒนาการของบ้านเมือง ใหม่ผู้แม้ไม่สมหวัง ในความรักแต่ก็อบอุ่นด้วยน้ำใจและไอรักจากลูกหลานว่านเครือใหม่ผู้ สร้างวงศ์ตระกูลของตนให้มีหน้าตาและยศถาได้ด้วยสัตย์ซื่อและสามารถชีวิตของประเทศ คือบันทึกทุกชีวิตที่มีส่วนสรรค์สร้างประเทศนี้จากรุ่นสู่รุ่นประดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงแผ่นดิน ให้ชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์