ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 470.00

฿ 400.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-1351-21
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า864 หน้า
น้ำหนัก940.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา4.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : สำนักพิมพ์มติชน พฤศจิกายน 2557
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พรมแดน

ผู้เขียน : วสิษฐ เดชกุญชร

ใหม่ หมดสต๊อก

เส้นแบ่งทุกสิ่งในโลกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง และเราไม่เคยมองเห็นมัน คืออคติในหัวใจ

เราอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า พรมแดนเป็นอาณาเขตที่มนุษย์สมมติขึ้นเพื่อความสะดวกในการปกครอง สมมตินี้แบ่งเราออกเป็นประเทศ เป็นไทย เป็นมาเลเซีย เป็นอินโดนีเซีย และอื่น ๆ ถ้าเราหลงสมมติเราก็จะลืมว่าแท้จริงเราเป็นมนุษย์ที่รู้จักรัก รู้จักเมตตาและกรุณา แล้วเราก็อาจจะรังแกกัน ทำร้ายกัน ฆ่ากัน เหมือนสัตว์เดรัจฉาน แต่ถ้าเราไม่หลงสมมติ เราก็จะไม่ตกเป็นทาสของพรมแดนและจะสามารถคงความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ "ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรม" คือคำสอนของรอซูลหรือศาสนทูต และคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของทั้งสองท่านนั้นสอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน และจะทำให้ท่านสามารถข้ามสมมติคือพรมแดนไปได้ไม่ถูกพรมแดนแบ่งเราออกจากกัน