ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978616474553711
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
น้ำหนัก1275.00 กรัม

Book set ถึงพ่อที่คิดถึง ** ไม่ร่วมรายการของแถม

ผู้เขียน : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, ธงทอง จันทรางศุ

แนะนำ

ชุดหนังสือถึงพ่อที่คิดถึง

- ใต้เบื้องพระยุคลบาท

- บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น

- ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙

- ใต้เบื้องพระยุคลบาท รวมบทความเรียบเรียงจากคำบรรยายของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในวาระต่างๆ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็ขพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ให้พสกนิกรชาวไทยได้รับรู้เรื่องราวขององค์พระประมุข ซึ่งได้ทรงทำประโยชน์อเนกอนันต์ให้กับพวกเราและแผ่นดินไทย ดร.สุมธ ตันติเวชกุล เป็นหนึ่งในข้าราชบริพารที่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในที่หลายแห่งทั่วทุกภาคอย่างใกล้ชิด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและได้พบเห็นสิ่งต่างๆ เมื่อเวลาพระองค์ทรงงาน ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรอย่างเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์ ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาใหนรูปของปาฐกถา คำบรรยาย บทความอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เรื่องราวอันชวนติดตามเหล่านี้ นอกจากทำให้ผู้อ่านทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือราษฎรจำนวนมากแล้ว ยังจะได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดและวิธีทางงานของพระองค์อย่างลึกซึ้งอีกด้วย พระราชกระแสในโอกาสต่างๆ ที่ดร.สุเมธได้ถ่ายทอดออกมาล้วนเป็นแบบอย่างที่ควรแก่การนำไปเป็นแนวทางปฎิบัติและดำเนินชีวิตของเราพสกนิกรทุกคน อาทิ พระกระแสที่ว่า "ความร่าเริงและรื่นเริง ความคึกคักและครึกครึ้นนั้นเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ" เป็นต้นไม่เพียงแต่สาระความรู้มากมาย ยังให้ความเพลิดเพลิน อันเนื่องมาแต่ "พระอารมณ์ขัน" ของพระองค์ที่ผู้ถ่ายทอดเล่าจากบันทึกความทรงจำอีกด้วย ,"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อยต้องลำบากทุกวันนี้ เพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู่ เมื่อประชาชนยากจนจนแล้ว อิสรภาพเขาจึงไม่มี และเมื่อเขาไม่มีอิสรภาพ เขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้" "เวลาเข้าไปทำงาน อย่านึกว่าเราเป็นครู ให้นึกว่าชาวบ้านเป็นครู ในเบื้องต้นนั้นเราจะต้องเรียนรู้จากเขาเสียก่อน ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมต่างๆและเราเอาความรู้ของเราเป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนแนะเท่านั้นเอง"พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นานามรรควิธีทั้งหลายนี้ ล้วนเกิดจากประราชประสงค์สูงสุดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคลายร้อนผ่อนลำเค็ญ ให้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนั่นเอง ซึ่งปวงชาวไทยทั้งหลายต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนี้มิรู้ลืม และเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทั่วชาวไทยและนานาชาติทั่วโลก ถึงขนาดที่คณะทูตานุทูตทั้งหลายถวายสมญานามว่า พระมหากษัตริย์แห่งพระมหากษัตริย์(King of the Kings)" หรือมิเกินเลยที่จะถวายเทิดพระเกียรติว่า"ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง"

- บุญเหลือเมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น "...หนังสือเล้มนี้เป็นเพียงความพยายามอันน้อยนิดของคนไทยคนหนึ่งที่มีบุญกุศลล้นเหลือบันดาลให้ได้ใช้ชีวิตตั้งแต่แรกเกิดมาจนอายุได้หกสิบเอ็ดปีด้วยความร่มเย็นเป็นศุกร์ ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 'รัชกาลที่ ๙' เพื่อพรรณนาและสรรเสริญพระบารมีที่มีอยู่จริงของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเลิศในทุกหนทางพระองค์นั้น แล้วแบ่งปันให้เพื่อนไทยผู้ที่มีโชคดีเช่นเดียวกันได้อ่าน ได้ทบทวนเรื่องราวที่ได้ผ่านพบมาตลอดชีวิตของเรา ด้วยความสำนึกในพระเดชพระคุณเป็นพ้นที่จะรำพัน"

- ความสุขความทรงจำในรัชกาลที่ ๙ "....เรื่องราวที่เราได้พบได้เห็นมาในรัชกาลที่ ๙วันนี้ยังสดชื่นอยู่ในใจของเรา แต่อีกห้าสิบปีข้างหน้าหรือนานกว่านั้นความทรงจำของเราก็ย่อมจะเลือนหาย การจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้จึงไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งอาศัยเหตุทั้งสองข้อนี้ ผมจึงขอใช้เวลาภายในหนึ่งร้อยวันแรกนับตั้งแต่วันสวรรคตเขียนหนังสือเรื่อง'ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙' เล่มนี้ขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่งานเขียนที่เป็นวรรณกรรมล้ำค่า แต่ก็ควรนับได้ว่าเป็นงานร้อยแก้วที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์สวรรคต และด้วยความตั้งใจที่จะบันทึกทั้งความสุขและความทรงจำส่วนตัวของผมบรรดาที่ได้เกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๙ ไว้เป็นหลักฐานสำหรับลูกหลานของผมและคนไทยทั้งหลายในวันข้างหน้าจะได้ใช้ประโยชน์เพื่อย้อนกลับมาดูวันเวลาที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้และพลอยมีความสุขไปด้วยกันกับคนรุ่นเรา...."