ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216308
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า367 หน้า
น้ำหนัก540.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่1 : สำนักพิมพ์มติชน กันยายน 2561

การเมืองภาคประชาชน

ผู้เขียน : อุเชนทร์ เชียงเสน

ใหม่ แนะนำ

ประวัติศาสตร์ความคิด และปฏิบัติการของนักต่อสู้ทางการเมือง

นับจากยุคประชาธิไตยครึ่งใบ จนถึงปรากฏการณ์สนธิ

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "การเมืองภาคประชาชน" ก็คือ องค์กรทางการเมืองในปัจจุบันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอะไร เพื่อประชาชน เพื่อคนส่วนใหญ่ หรือเพื่อใครคนหนึ่งคนใด เพราะถึงแม้จะเป็นขบวนการที่คู่ขนานไปกับระบอบประชาธิปไตย แต่นับวัน เจตจำนงและทัศนคติกลับเริ่มผกผันเปลี่ยนแปลง ไปตามทิศทางความเชื่อของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะเมื่อถึงยุคสมัยที่บีบบังคับให้ต้องเลือก "เลือกข้าง" ร่วมหาคำตอบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผ่านข้อเขียนจากวิทยานิพนธ์ของ "อุเชนทร์ เชียงเสน" นักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ของการเมืองมวลชนที่อธิบายถึง "ประวัติศาสตร์ความคิด" ของแต่ละกลุ่มองค์กรภายใต้หนังสือเล่มนี้ได้อย่างละเอียดยิ่งนัก