ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216551
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า320 หน้า
น้ำหนัก595.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

ผู้เขียน : เอนก มากอนันต์.

ใหม่ แนะนำ

จักรพรรดิราชคืออะไร...อำนาจการเมืองหรืออุดมคติเหนือจินตนาการ?

คติจักรพรรดิราช อุดมคติสูงสุดของชนชั้นนำไทยที่รับมาปรับใช้
ในการปกครองโดยแฝงเร้นอยู่ภายใต้กิจกรรมทางกาเรมือง
ของชนชั้นนำไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึง
ต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394) คติจักรพรรดิราชได้มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นนำไทยได้มีการปรับเปลี่ยนความรู้
และมองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการค้า
การทูต และการสงคราม

จนทำให้แต่เดิมที่การเป็นพระจักรพรรดิราชคือ
การเป็นเจ้าผู้ปกครองโลกมนุษย์ ได้แปรเปลี่ยนเป็น
พระจักรพรรดิราชในปริมณฑลอันจำกัด ก่อนที่แนวคิดการเป็น
จักรพรรดิราชจะค่อยๆ มลายหายไปเหลือเพียงร่องรอย
ที่ปรากฏให้เห็นในพิธีกรรมของชนชั้นนำเท่านั้น