ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 200.00

฿ 170.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0234-9
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า248 หน้า
น้ำหนัก300.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม 2551
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

คณะสงฆ์สร้างชาติสมัยรัชกาลที่ 5

ผู้เขียน : ปฐม ตาคะนานันท์

หมดสต๊อก
อุดมการณ์แห่งรัฐสยามกับความเป็นรัฐแบบใหม่ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระอนุชาในรัชกาลที่ ๕ ทรงมีบทบาทในการปฏิรูปพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรมคำสอน การศึกษา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๕-๖


บทบาทดังกล่าว ทำให้พระองค์ทรงมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับพระมหากษัตริย์และเจ้านายหลายพระองค์ในการสร้างอุดมการณ์แห่งรัฐสยาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนความคิดเกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นไทย และ ชาติไทย


โดยมีพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาในระบบการศึกษาที่พระองค์ทรงวางไว้ เป็นผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์ดังกล่าวไปสู่ราษฎรทั่วประเทศ