ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9789740216681
ปกหนังสือปกอ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก270.00 กรัม
กว้าง11.50 ซม.
สูง19.00 ซม.
หนา1.70 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฏาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

The Mind of God : จิตสำนึกแห่งพระเจ้า

ผู้เขียน : ดร.เจย์ ลอมบาร์ด, (Dr.Jay Lombard)

แปลโดย : รศ.ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

ใหม่

จิตสำนึกแห่งพระเจ้า : ประสาทวิทยาศาสตร์ ศรัทธา

และการแสวงหาจิตวิญญาณของมนุษย์


ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์และศรัทธาเป็นสิ่งที่มีมาช้านานและยังดำเนินมาจนกระทั่งปัจจุบัน ต้นตอของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการมองสมองของเราเป็นเพียงอวัยวะแห่งการคิดและสติปัญญา ราวกับเครื่องประมวลผลทางชีวภาพและตัด “จิตสำนึก” หรือ “จิตใจ” ออกไป ลดทอนคุณค่าด้านนามธรรมของมนุษย์ให้เหลือเพียงคุณค่าด้านชีวภาพ

สำหรับดร.เจย์ ลอมบาร์ดแล้ว มุมมองเช่นนี้สร้างปัญหาในการทำความเข้าใจสารัตถะของมนุษย์ และทำให้เราไม่เข้าใจกันและกัน เขาใช้ประสบการณ์และความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์เชื่อมรอยแยกระหว่างสองโลกนี้เข้าด้วยกันว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลข ความเชื่อนั้นไม่ใช่ว่าต้องอยู่อย่างล่องลอย และตัวเราไม่ใช่แค่ระบบชีวภาพเปลือยเปล่า

การผสานมุมมองนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกทุกวันนี้ได้
รูปอื่นๆ