ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169192701
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า112 หน้า
น้ำหนัก110.00 กรัม
กว้าง13.00 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2562
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ LuckHeng Studio

Permanent Marker

ผู้เขียน : Olya Sukonrat, (อัญญา ศุกลรัตน์)


To my father, Natee Sukonrat.
Thank you for continuously inspiring me to grow.

Thank you my mother and my sister for always with me.


A powerful collection of prose and poetry,
Olya Sukonrat's Permanet Marker encapsulates feelings
of resentment, love, and acceptance. Through sentimental and raw words,
Sukonrat illustrates what it means to be human,
capturing the personal yet universal journey of self-discovery.
Sukonrat's debut book presents an overall exploration of the conplex
and meaningful relationships she has with others, her surroundings,
and most importantly, herself.


Contents

Long Airplane Rides

California Is Only a Plane Ride Away

Late Nights

Early Mornings

Things I Learnt in Primary School

The Multiverse Theory

Neons

3:47 am

An indefinite list of the best (and worst) times to write

Old Chinese Medicine

Lakeville, CT

Genesis

Lovers Under Cover

The Definition of pride

Outside Anymore

Blues Falling

Fear

Dear April

Sometimes

Let’s swim,

Piaget’s Stages of Cognitive Development

A Sunnyside Egg on a Quaint Brooklyn Afternoon

Write; sink

Consumption

Home

Nirvana