ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 280.00

฿ 238.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0077-2
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า336 หน้า
น้ำหนัก390.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน มกราคม 2551
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

งานช่างสมัยพระนั่งเกล้าฯ

ผู้เขียน : ศักดิ์ชัย สายสิงห์

หมดสต๊อก
ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัด เวียนแต่ตรัสถามไต่ให้ใฝ่ฝัน (เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติรัชกาลที่ 3 แต่งโดยเสมียนมี)

"...จากการศึกษางานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงอาจกล่าวได้ว่า ในรัชสมัยของพระองค์นี้ถือเป็น ยุคที่มีการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดอารามมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ ด้านดังกล่าวแล้ว ล้วนมีที่มาจากพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ สมดังำพระราชศรัทธาประการหนึ่งที่มักกล่าวกันเสมอมาว่า ต้องการสร้างวัดวาอารามให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี คือในสมัยอยุธยา


และผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงสถาปนาวัดต่างๆ เหล่านี้ล้วนทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นมหานครในฐานะเมืองสวรรค์หรือเมืองของพระอินทร์ อันเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลอย่างแท้จริง"