ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167907246
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า193 หน้า
น้ำหนัก230.00 กรัม
กว้าง12.50 ซม.
สูง16.80 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์เป็ด เต่า ควาย

หายใจในโลกจริง

ผู้เขียน : องอาจ ชัยชาญชีพ


"...ลองนึกดูว่าหากคนเราถูกตัดทิ้งซึ่งปัจจัยพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ไปสักอย่างคงเป็นเรื่องที่น่าอดสู ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีอาหารเพียงพอ เจ็บป่วยขาดยารักษา ไม่มีเครื่องนุ่งห่มหรือที่อยู่อาศัย อย่าว่าแต่ปัจจัยสี่ที่ไม่อาจครอบคลุมการดำรงชีวิตในโลกทุกวันนี้ได้เลย แม้มีปัจจัยสี่ครบครัน แต่ไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างสุขสบายได้ตามอัตภาพหลายคนยังทนไม่ได้

ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากพื้นฐานการดำรงชีวิตทางกายภาพ ยังมีปัจจัยพื้นฐานทางจิตใจ การขาดความรัก ความเอาใจใส่ ไม่มีใครปลอบโยนยามท้อแท้ ถูกหักหลัง ความหวังพังทลาย ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนทำให้ความเป็นมนุษย์นั้นพร่องขาด และบางกรณีถึงขั้นแตกสลายจนยากที่จะดำรงอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้

แต่ยังมีอีกหนึ่งความร้ายแรงที่ส่งผลต่อโครงสร้างความเป็นมนุษย์ในสังคมอย่างใหญ่หลวง นั่นก็คือความยุติธรรม การที่มนุษย์ต้องดำรงตนอยู่ในสังคมที่ถูกกดขี่ด้วยความอยุติธรรม ต้องดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวเพราะปราศจากสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่พึงมี นั่นเท่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ถูกลดทอน ซึ่งไม่เพียงส่งผลถึงความพังทลายทางจิตใจ แต่ในสังคมที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมนั้น ย่อมหมายถึงสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยของคนในสังคมนั้นๆ ถูกบั่นทอนไปด้วย ซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยนี้เอง ที่เป็นผลลัพธ์จากความต้องการปัจจัยสี่อันเป็นพื้นฐาน

ดังนั้นการที่มนุษย์ในสังคมแม้จะคล้ายกับมีปัจจัยครบครันแล้ว แต่หากขาดไปซึ่งความยุติธรรมในสังคมนั้น ปัจจัยทั้งหลายที่มีก็ยังคงไม่สามารถรับประกันความอยู่รอดปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยสิทธิเสรีภาพพึงมีตามกฏของสังคมนั้นๆ ..."