ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 170.00

฿ 145.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0057-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก280.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน มกราคม 2551
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

เศรษฐกิจเขียวและใส

ผู้เขียน : พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล, ดร.

หมดสต๊อก
เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประเทศไทยในเรือนกระจก ทรรศนะเพื่อทางรอดของสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย

แนวคิดปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทั้งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และศาสนาพุทธ ตั้งแต่จุดกำเนิดของโลก สภาพแวดล้อมของโลกตั้งแต่หลายพันปี ดำเนินมาจนปัจจุบันที่โลกผ่านอารยธรรมมาหลายยุคสมัย จนปัจจุบันที่มนุษย์มีความเจริญขึ้น แต่กลับทำลายสภาพแวดล้อมอย่างหนัก จนเกิดวิกฤตทั้งทางภูมิอากาศและพลังงาน รวมทั้งภูมิปัญญาของผู้คนโดยเฉพาะคนไทยก็ถดถอยลง ทางออกของวิกฤตนี้ก็คือ การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาไตร่ตรองกับทุกกิจกรรมของชีวิต และแนวคิดนี้สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องระดับชาติ มาจนเรื่องส่วนบุคคล พร้อมทั้งคำอธิบายคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง