ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165726368
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า263 หน้า
น้ำหนัก500.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
สำนักพิมพ์ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

ระหว่างบรรทัด

ผู้เขียน : ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ


การเกิดขึ้นของ พ.ร.บ. หลักประดันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ถือเป็นปฐมบทของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่เราคุ้นชินกันในชื่อ “บัตรทอง” และโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค”

ไม่ว่าจะเรียกขานด้วยนามใด ข้อเท็จจริงประการหนึ่งก็คือระบบได้ผ่านการพิสูจน์จนสิ้นสงสัยแล้วว่า ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันมาเกือบ 2 ทศวรรษ ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงบริการในยามจำเป็นได้มากขึ้น ไม่ต้องรอจนป่วยเจียนตาย ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่ารักษา ที่สำคัญก็คือให้สิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม เสมอหน้ากันด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นานวันประชาชนจึงยิ่งผูกพัน ฟูมฟักความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความหวงแหนระบบ สิ่งนี้สะท้อนผ่านตัวเลขความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าการเดินทางของระบบหลักประกันสุขภาพฯ ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา ยังมีความสับสนเรื่องตัวตนและที่มา ก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกิดเป็นวาทกรรมต่างๆ จำนวนมาก

ทุกวันนี้ ยังคงมีสายตาแห่งความเคลือบแคลง มีความเข้าใจผิดว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แท้จริงแล้วเป็นเพียงแนวคิด “ประชานิยม” หรือ “เครื่องมือทางการเมือง” ของบางคน บางพรรคเท่านั้น การบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจึงมีความสำคัญ เพราะนั่นคือเครื่องมือเรียนรู้ปัจจุบัน รวมทั้งทำนายอนาคต

เฉพาะอย่างยิ่ง การบันทึกคำบอกเล่าจากปากของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง ผู้ที่มีบทบาทในการเขียนประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนั้นด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดความน่าเชื่อถือ และเกิดคุณค่าอย่างถึงที่สุด

บันทึกเล่มนี้ คือความจริงระหว่างบรรทัดที่น่าค้นหา อันเป็นที่มาของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักประกันด้านสุขภาพของคนไทยทุกคน

โปรดอ่านและร่วมเดินทางไปด้วยกัน......