ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167196534
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า124 หน้า
น้ำหนัก215.00 กรัม
กว้าง13.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.00 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สมมติ

ว่าด้วยประชาชน ลด15% : On People

ผู้เขียน : ธเนศ วงศ์ยานนาวา


อะไรคือ 'ประชาชน' : จากโรมันโบราณ จนถึง เอ็มมานูเอล โจเซฟ ซีเยส

ความขัดแย้งระหว่าง 'ประชาชน' และ 'ชนชั้นนำ' คือฐานคิด อารมณ์ ความรู้สึก ที่สำคัญทางการเมืองอารมณ์ความรู้สึกซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ก็พร้อมเสมอที่จะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ประโยคที่ว่า 'พวกเรา' ถูกกีดกันคือความรู้สึกที่กำกับการรับรู้ทางการเมืองที่สำคัญ แม้ว่าการสร้างสำนึกในการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประชาชนจะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ก็ตาม

- คำนำ ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง

เพราะอำนาจรัฐเป็นอำนาจที่ใช้ในนามประชาชน ซึ่งประชาชนจะยิ่งใหญ่ได้ ก็ต้องมีอำนาจรัฐและรัฐจะมีความสัมบูรณ์ได้ ก็ต้องมีอำนาจประชาชน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ตำราการต่อสู้ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นแบบใด ต่างก็มีเป้าหมายสำคัญคือประชาชนโดยประชาชนก็ต้องยึดอำนาจรัฐ และในทางกลับกันรัฐก็ต้องยึดอำนาจประชาชน

-บทที่ 4 : เอ็มมานูเอล โจเซฟ ซีเยส กับการสร้างประชาชน