ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0660-6
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า216 หน้า
น้ำหนัก230.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพพ์ครั้งแรก: สำนักพิมพ์มติชน,กันยายน 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ

ผู้เขียน : สฤณี อาชวานันทกุล


เมื่อการประกอบธุรกิจที่มอบ "คุณค่า" แก่เพื่อนมนุษย์ สำคัญกว่ากลยุทธ์ทาง "ทางตลาด" และ "กำไรสูงสุด"

“ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ” เป็นหนังสือที่กล่าวถึงระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ผ่านการเรียนรู้มาหลายสิบปี ผ่านการทดสอบจากระบบเศรษฐกิจอื่นๆ กระทั่งได้ปรับตัวเข้ากับโลกในปัจจุบันจนกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่ทั่วโลกนิยมมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ได้มีปัจจัยอื่นๆ เสริมเข้ามา จนทำให้ระบบทุนนิยมซึ่งเป็นกลไกที่ผลักดันภาวะโลกร้อนให้รุนแรงยิ่งขึ้นต้องหันมาปรับตัวกับผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบความคิดดังกล่าว สวนทางกับความเชื่อทางทฤษฎีที่ว่า การสร้างกำไรสูงสุดย่อมตรงข้ามกับการคืนกำไรให้สังคม

ขณะเดียวกัน หลายบริษัทกลับประพฤติตัวในลักษณะ “ฟอกเขียว” โดยกล่าวอ้างว่าบริษัทของตัวเองได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งๆ ที่หลอกลวง ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องจับตามอง เนื่องจากตลาดเสรีในตัวมันเองก็ไม่เคยมีกลไกใดๆ ที่จะรับประกันว่าจะกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง แม้แต่ความเป็นธรรม

และเมื่อเทียบกับการเมืองเชิงเศรษฐกิจของไทย ผู้เขียนยังอธิบายถึง “ทุน” ของไทยในลักษณะต่างๆ อีกด้วย