ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169338307
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษถนอนสายตา
จำนวนหน้า200 หน้า
น้ำหนัก430.00 กรัม
กว้าง18.50 ซม.
สูง25.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฏาคม 2562
สำนักพิมพ์บริษัท กล้าก้าว อินสไปเรชั่น จำกัด

The Facilitator" คู่มือคุณ "Fa" มืออาชีพ

ผู้เขียน : ปรารถนา หาญเมธี และผศ.จริยา วิไลวรรณ, คำนิยม : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และสุภาวดี หาญเมธี


ใครกำลังต้องการเติมเต็มวิชา"คุณFa"ให้แก่กล้า
ใครกำลังสนใจการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใหัสอดรับกับโลกยุคใหม่
ใครที่กำลังอยากพัฒนา อยากสร้างทีม องค์กร ชุมชน หรือในครอบครัวให้เข้มแข็งมีสายสัมพันธ์ที่ดี ลดความขัดแย้ง มุ่งเป้าหมาย คลี่คลายปัญหาแบบสร้างสรรค์ และหาวิธีสู่ความสำเร็จด้วยกัน

The Facilitator หรือ "คุณ Fa" คือหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อน และเทคนิควิธีทั้งหมดนี้ได้รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

หนังสือคู่มือที่ Facilitator, Coach, Mentor และครู ต้องมีไว้ใช้คู่กาย

The Facilitator คู่มือคุณ “Fa” มืออาชีพ ตีความ สกัดความรู้และทักษะการทำหน้าที่ Facilitatorไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมใช้ ด้วยการนำเสนอความรู้สมัยใหม่ทั้งทางด้านประสาทวิทยาและการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า EF ว่าด้วย “การเรียนรู้” ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานกับประสบการณ์โชกโชนของผู้เขียน โยงเข้าสู่การทำความเข้าใจความรู้และทักษะ facilitator ที่สามารถหยิบไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การออกแบบการเรียนรู้/อบรม เตรียมความพร้อม เทคนิค,เครื่องมือ ตัวอย่างกิจกรรม และบทเรียนที่พบเจอ ในการทำหน้าที่อำนวยให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่สนุกสนาน เกิดมิตรภาพ และเกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง นำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เรียนรู้อย่างเข้าใจ ตระหนักแล้วเกิดความมุ่งมั่น และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนกันไปปฏิบัติได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมมีพลังมากขึ้น และมีความสุขกันมากขึ้น

คำนิยม “ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)

“ผมขอเสนอว่า คนกลุ่มหนึ่งที่ควรอ่านหนังสือเล่มนี้คือ ครู อาจารย์ ซึ่งทั้งประเทศมีอยู่ราวๆ 6 แสนคน เพราะการทำหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องไม่มุ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เหมือนอย่างในศตวรรษที่ 20 อีกต่อไป ครูต้องเปลี่ยนมาทำหน้าที่ Facilitator, Coach, Mentor หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะต่อครู อาจารย์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะบทหลังๆที่ภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การออกแบบกิจกรรม ในบทที่ 5 ไปจนถึงบทสุดท้าย การถอดบทเรียนของผู้เขียนเอง เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการพัฒนาตนเองเป็น Facilitator ขั้นเทพ

และองค์กรทุกองค์กรมีความจำเป็นต้องมี Facilitator ที่เหมาะสมสำหรับทำหน้าที่กระตุ้น และจัดกระบวนการเรียนรู้ ยิ่งกว่านั้น ผมยังเชื่อว่า ผู้บริหารระดับสูงควรมีทักษะการเป็น Facilitator และใช้ทักษะนั้นเป็น ในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างน่าพิศวง”