ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 180.00

฿ 153.00

สินค้าหมด

ISBN974-323-512-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า232 หน้า
น้ำหนัก285.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 4 : สำนักพิมพ์มติชน มกราคม 2550
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

บุเรงนอง (กะยอดินนรธา) พ.4

ผู้เขียน : สุเนตร ชุตินธรานนท์, ดร.

หมดสต๊อก

กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย

มิติแรกให้ชื่อว่า บุเรงนองกะยอดินนรธา : ราชาเหนือราชาในสกลชมพูทวีป เป็นเรื่องของการรับรู้ในโลกทัศน์ของคนร่วมยุคสมัยระหว่างไทยและมอญ พม่าในพุทธศตวรรษที่ 21-22 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บุเรงนองมีตัวตนอยู่
มิติที่สอง บุเรงนองกะยอดินนรธา : เจ้าพม่าผู้ปล้นเอกราชไทย เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยแต่พุทธศตวรรษที่ 24 หรืออีกนัยหนึ่งตั้งแต่สมัยการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 และเมื่อมีประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่อง ไทยรบพม่า ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นมา
ในขณะที่มิติที่สาม คือ บุเรงนองกะยอดินนรธา : ขุนพลผู้ทรงเสน่ห์ นั้นเป็นเรื่องของการรับรู้ของคนไทยในปัจจุบันที่ไม่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ หากเป็นเรื่องของนิยายและบุคคลในนิยายเป็นสำคัญ