ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165656894
ปกหนังสือแข็ง
น้ำหนัก2100.00 กรัม
กว้าง29.00 ซม.
สูง31.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
สำนักพิมพ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แนะนำ

ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นหนังสือเล่มขนาดใหญ่ ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดนี้ตั้งแต่เริ่มแรกสร้าง เน้นเฉพาะงานศิลปกรรมที่ปรากฏในทุกตารางนิ้วของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุโบสถในรูปแบบไทยประเพณีด้านนอก และศิลปะตะวันตกที่ด้านใน ครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม และนายแพทย์ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ ได้ร่วมกันเรียบเรียงศึกษาวิเคราะห์ศิลปกรรมของวัดราชบพิธฯไว้ พร้อมทั้งภาพถ่ายที่งดงามและลายเส้นประกอบ