ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 255.00

฿ 217.00

สินค้าหมด

ISBN974-323-890-1
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า404 หน้า
น้ำหนัก435.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน มกราคม 2550
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย

ผู้เขียน : ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

หมดสต๊อก
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ.2491-2500

นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมวัฒนธรรมความบันเทิงด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของราชสำนักให้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในประชาคมโลก อันส่งผลต่อความมั่งคงของรัฐในทางการเมือง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของรัฐบาล ทั้งระดับนานาชาติ และภายในประเทศ แต่กลับส่งผลกระทบให้มีการรักษาวัฒนธรรมความบันเทิงของราชสำนักไว้เป็นแบบแผนและมาตราฐานของการแสดงสืบมา
งานชิ้นนี้พยายามใช้หลักฐานร่วมสมัยอย่างหลากหลายเพื่ออธิบายเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงไทย