ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0611-8
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ขาว
จำนวนหน้า112 หน้า
น้ำหนัก160.00 กรัม
กว้าง14.30 ซม.
สูง21.40 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

บ้าหาเบี้ย

ผู้เขียน : ล้อม เพ็งแก้ว


การบ้าหาความรู้เรื่องเบี้ย คือการแสวงหาความรู้เรื่องเงิน ได้โปรดอย่าคิดเห็นเป็นอื่น
“...การบ้าหาความรู้เรื่องเบี้ย คือการแสวงหาความรู้เรื่องเงิน ได้โปรดอย่าคิดเห็นเป็นอื่น...” เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักแลกเปลี่ยนค้าขาย มนุษย์ใช้วัตถุธรรมชาติในการแลกเปลี่ยน เช่น อัญมณี เมล็ดพืช หอยเบี้ย ฯลฯ โดยเฉพาะหอยเบี้ย จะเป็นที่นิยมใช้กันมากในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งในไทยพบหลักฐานการใช้เบี้ยมาอย่างยาวนาน ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักใช้โลหะแล้วพัฒนากลายเป็นเหรียญ จนกำหนดให้เหรียญเป็นของมีค่า และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค้าขายจนถึงทุกวันนี้ ในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์ล้อม ได้นำเสนอข้อมูลและตรวจสอบ เงินตราประเภทต่างๆ เช่น เหรียญเงินแบบสากล ที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔, เงินแท่งที่ใช้ในประเทศลาว เวียดนาม เป็นต้น