ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165862080
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า259 หน้า
น้ำหนัก375.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.80 ซม.
สำนักพิมพ์ituibooks

ผี พราหมณ์ พุทธ ในศาสนาไทย

ผู้เขียน : คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง วิจักขณ์ พานิช และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ


“จะเข้าใจศาสนาไทยได้ดีกว่า หากถือเอาศาสนาผีเป็นแกนกลาง โดยมีพุทธและพราหมณ์เป็นเปลือกห่อหุ้มอยู่ภายนอก”

หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับ พุทธ-พราหมณ์-ผี ในศาสนาไทย เนื่องในวาระโอกาสที่อาจารย์นิธิมีอายุครบรอบ 80 ปีใน พ.ศ. 2563

เขียนโดย เจ้าพ่อแห่งเรื่องศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอย่างอาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง แห่งภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อเขียนทั้ง 8 ชิ้นที่อาจารย์คมกฤชคัดเลือกมาตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในไทย กับในชมพูทวีป

ส่วนอีกคนหนึ่งคือ ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาทางด้านพุทธศาสนาโดยตรงคือ มหาวิทยาลัยนาโรปะ ในสหรัฐอเมริกาอย่าง วิจักขณ์ พานิช แห่งสถาบันวัชรสิทธา โดยข้อเขียนทั้ง 8 ชิ้นที่วิจักขณ์คัดเลือกมานั้น โดยรวมแล้วเป็นการใช้มุมมองเกี่ยวกับศีลธรรมและมนุษยธรรม ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ เช่น เหตุการณ์ส่ง SMS ของอากง รวมถึงการสำรวจตัวเองจากภายใน

อนึ่ง ทั้งวิจักขณ์และอาจารย์คมกฤชยังได้เขียนบทความเล่าถึงอิทธิพลจากงานของอาจารย์นิธิที่ส่งมาถึงพวกเขาด้วยอีกคนละชิ้น คือ พุทธศาสนาในฐานะปรากฏการณ์ และงานเชิงอรรถเล็กๆ ของอาจารย์นิธิ ซึ่งก็ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้ว

และท้ายที่สุดคือ บทความของผมเอง ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ โดยข้อเขียนทั้ง 8 ชิ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาผีที่กลมกลืนอยู่กับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา ผ่านทางการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆ