ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 280.00

฿ 238.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0689-7
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์ขาว
จำนวนหน้า280 หน้า
น้ำหนัก415.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ธันวาคม 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส

ผู้เขียน : ไกรฤกษ์ นานา

หมดสต๊อก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 500 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-โปรตุเกสในปี 2554 สำนักพิมพ์มติชนได้ผลิตหนังสือเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวผู้เขียนได้พยายามเรียบเรียงสารคดีที่เห็นว่าน่ารู้และมีประโยชน์เข้าด้วยกันโดยวิธีลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังต่อกันไป เพื่อความสืบเนื่องของท้องเรื่องในเชิงวิเคราะห์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 500 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-โปรตุเกสในปี 2554 สำนักพิมพ์มติชนได้ผลิตหนังสือเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว

โปรตุเกสมหาอำนาจทางทะเลในอดีต ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยา ต่อมาชาวโปรตุเกสมีบทบาทมากมายในกรุงศรีอยุธยา จนสามารถตั้งเป็นชุมชนโปรตุเกส เป็นหลักฐานยืนยันว่าสยามกับโปรตุเกสเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

คุณไกรฤกษ์ นานา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการต่างประเทศให้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-โปรคุเกสตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือเล่มนี้จะทำมเห็นภาพรวมทั้งหมดของประวิตศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส และจุดเด่นของเล่มนี้คือภาพประกอบที่เป็นจำนวนมาก