ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786165658164
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก285.00 กรัม
กว้าง12.50 ซม.
สูง18.50 ซม.
หนา1.60 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ พารากราฟ

หนังอาร์ตไม่ได้มาเพราะโชคช่วย ลด15%

ผู้เขียน : ธนา วงศ์ญาณณาเวช


ความ(ไม่)เรียงว่าด้วย 'การขึ้นมาเป็นศิลปะของภาพยนตร์ในสังคมบริโภค' โดยบุรุษจากศตวรรษที่ 20 ผู้ไม่ชอบดูหนังที่บ้านและไม่นิยมใช้บริการ Streaming

การเป็นศิลปะของภาพยนตร์ และการที่ภาพยนตร์กลายเป็นศิลปะไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะโชคช่วย หรือเกิดขึ้นมาได้เพราะความเป็นอัจฉริยะซึ่งอยู่ใน 'ดีเอ็นเอของภาพยนตร์' การสถาปนาความเป็นศิลปะของภาพยนตร์เป็นผลิตผลทางประวัติศาสตร์ที่ต้องผ่านการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นศิลปะ ความเป็นศิลปะในภาพยนตร์จึงไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อหา และเทคนิคของภาพยนตร์นั้นๆ แต่ยังอยู่ที่กรอบความคิดในการจัดระเบียบทางศิลปะอีกด้วย