ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 150.00

฿ 128.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0466-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า200 หน้า
น้ำหนัก245.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 8 : สำนักพิมพ์มติชน กรกฎาคม 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

กรุงศรีอยุธยาของเรา พ.8

ผู้เขียน : ศรีศักร วัลลิโภดม

หมดสต๊อก
"...สิ่งที่นำมาแก้ไขและเพิ่มเติมให้เต็มในที่นี้ก็คือ การทำให้เห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้เป็นนิเวศวัฒนธรรม ในการสร้างบ้านแปลงเมืองของเมืองพระนครศรีอยุธยาราชธานีแห่งแรกของสยามประเทศ ที่ตกทอดมายังกรุงรัตนโกสินทร์อันเป็นราชธานีปัจจุบันนั้นเป็นกระบวนการเดียวกันคือ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ลุ่มน้ำลำคลองให้เป็นเกาะและเกิดเกาะที่มนุษย์สร้างจากอาการคดเคี้ยวของแม่น้ำ ๒ เกาะ คือ เกาะเมืองเก่าและเกาะเมืองใหม่ที่อยุธยามีเกาะอโยธยาเป็นเกาะเมืองเก่า และมีเกาะอยุธยาเป็นเกาะเมืองใหม่ ในขณะที่กรุงเทพฯ มีเกาะรัตนโกสินทร์เป็นเกาะใหม่ และมีเกาะธนบุรีเป็นเกาะเก่า..."

อธิบายถึงพัฒนาการการกำเนิดกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยใช้ข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์มาอธิบาย อาจารย์เสนอว่าการกำเนิดกรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการสั่งสมของรัฐในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จนปรับสภาพขึ้นมาเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่

จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18 รัฐสุพรรณภูมิและรัฐละโว้รวมกันกลายเป็นกรุงศรีอยุธยาราชธานีในพุทธศตวรรษที่ 19

แสดงให้เห็นว่า บริเวณที่เป็นกรุงศรีอยุธยานั้น เคยมีบ้านเมืองที่มีความเจริญมาก่อนแล้ว ดังจะเห็นหลักฐานปรากฏอยู่

ในการพิมพ์ครั้งนี้มีอาจารย์ศรีศักรเพิ่มเนื้อหาขึ้นอีก 1 บท เป็นบทที่ว่าด้วยว่าอยุธยานั้นส่งผงต่อการสร้างบ้านแปลงเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อย่างไร