ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 175.00

฿ 100.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0401-5
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า184 หน้า
น้ำหนัก235.00 กรัม
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน เมษายน 2553
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช

ผู้เขียน : พิเศษ เจียจันทร์พงษ์

หมดสต๊อก
การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา

ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้สวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าบุเรงนองกรุงหงสาวดีแล้ว และทรงนำกองทัพกลุ่มหัวเมืองเหนือเข้าร่วมกับพระเจ้าหงสาวดีตีได้พระนครศรีอยุธยา พระเจ้าบุเรงนองจึงสถาปนาให้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราชขึ้นตรงต่อกรุงหงสาวดี เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ นั้นเอง หากพิจารณาด้วยแนวคิดประวัติศาสตร์แบบรวมศูนย์ สมเด็จพระมหาธรรมราชาต้องถูกประณามว่า ทรยศ ต่อแผ่นดิน หรือต่อชาติ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร มีหลักฐานวิชาการอธิบายบรรยากาศทางการเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา ช่วงเสียกรุงครั้งแรกนี้ที่ต่างจากปัจจุบันอย่างละเอียดถี่ถ้วนในเล่มนี้