ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786163017567
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า364 หน้า
น้ำหนัก495.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา2.50 ซม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ยิปซี

กลายเป็น-มลายู

ผู้เขียน : ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ


"กลายเป็น-มลายู : บทสำรวจอัตลักษณ์ในรัฐไทยและการค้นหาความหมายแห่งตัวตน" เล่มนี้ คือหนังสือรวมบทความซึ่งถูกเขียนขึ้นมาต่างวาระ และปะทะกับประเด็นปัญหาหรือมีคำถามแตกต่างกัน ทว่าบทความทุกชิ้นมีจุดสำคัญร่วมกันคือ การพยายามเผยให้เห็นถึงโลกอันซับซ้อนของความจริงเชิงประจักษ์ซึ่งถูกอำพรางด้วยมายาคติทางเชื้อชาติและศาสนา พร้อมกับนำมันออกมาพิจารณาใหม่ ด้วยวิธีการเช่นนี้ แม้มันจะมีความพร่าเลือนบ้างด้วยข้อจำกัดของแนวคิดที่นำมาใช้ แต่ภายในกรอบของแต่ละแนวคิดน่าจะมีแสงสว่างปรากฏให้เห็นสิ่งที่ถูกปิดบังอำพรางอย่างยาวนานได้บ้าง ไม่มากก็น้อย การฝึกฝนทางมานุษยวิทยาในหนังสือเล่มนี้ พุ่งความสนใจไปยังความเป็นมาของคนมลายูในลักษณะที่ข้ามผ่านรูปแบบอันหลากหลาย ขนาดของการขบคิด และมิติเวลา ตลอดจนให้ความสนใจกับสภาวะซึ่งสถานะของสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่เริ่มไม่สอดคล้องกับความจริง