ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 210.00

฿ 179.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-02-0378-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์เหลือง
จำนวนหน้า240 หน้า
น้ำหนัก300.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 3 : สำนักพิมพ์มติชน มิถุนายน 2552
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

วังไกลกังวล สมัยรัชกาลที่ 7

ผู้เขียน : แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ

หมดสต๊อก
แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ได้ใช้ความวิริยะอุสาหะศึกษาความเป็นมาของการก่อสร้างวังไกลกังวลและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยศึกษาจากทั้งเอกสารขั้นต้น ภาพถ่ายเก่า และสัมภาษณ์ผู้อาวุโสที่ร่วมสมัยกับเรื่องนี้ แล้วเรียบเรียงประมวลเป็น "จดหมายเหตุวังไกลกังวลสมัยรัชกาลที่ 7" ที่ให้สารสนเทศอันน่าสนใจหลายด้าน เป็นฐานข้อมูลหนึ่งแก่การศึกษาค้นคว้าเรื่องวังไกลกังวลในแง่สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตลอดจนถึงสังคม-วัฒนธรรม

ย้อนหลังไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้สร้าง "วังไกลกังวล" เพื่อเป็นที่พักผ่อนสำราญพระอิริยาบถ ณ ชายทะเลหัวหิน วังไกลกังวลนอกจากจะงามเด่นด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสานอย่างกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์แวดล้อมพื้นถิ่นแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่ร่วมจดจารเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

"จดหมายเหตุวังไกลกังวลสมัยรัชกาลที่ 7" ให้สารสนเทศอันน่าสนใจหลายด้าน เป็นฐานข้อมูลหนึ่งแก่การศึกษาค้นคว้าเรื่องวังไกลกังวลในแง่สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตลอดจนถึงสังคม-วัฒนธรรม