ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN978-974-02-0411-4
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า164 หน้า
น้ำหนัก340.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 8 : สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม 2559
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

ข้าแผ่นดินสอนลูก พ.8

ผู้เขียน : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ใหม่

มุมมองชีวิต หลักคิดสำคัญ กลั่นจากประสบการณ์ล้ำค่า ในรูปแบบจดหมายถึงลูก

เป็นชีวประวัติ ที่บรรจุเรื่องราวชีวิต การทำงาน ประสบการณ์ และประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตลอดชีวิตข้าราชการที่มีอายุการถวายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าสองทศวรรษ นอกจากการมีส่วนร่วมกับผลงานในโครงการอันเนื่องมาจาพระราชดำริมากมายแล้วปรัชญาในการทำงาน และแง่คิดที่ผู้เขียนกลั่นกรองจากพระราชกระแสรับสั่ง และพระราชจริยวัตร ของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับผู้อ่านทุกคน