ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9770125365407
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า146 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง210.00 ซม.
สูง297.00 ซม.
หนา10.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2565
สำนักพิมพ์กองบรรณาธิการ ศิลปวัฒนธรรม

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ ศิลปวัฒนธรรม

ใหม่เล่มนี้จะพาทุกคนไปเปิดหลักฐานที่ว่า 3 กษัตริย์ไม่ได้สร้างเชียงใหม่

อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นำเสนอบทความว่า “๓ กษัตริย์ไม่ได้สร้างเชียงใหม่” ด้วยการค้นคว้าหลักฐานมาตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ กษัตริย์ ว่าเป็นมิตรกันจริงไหม? และถ้าจริงทั้ง ๓ มีมิตรภาพแน่นแฟ้นจนต้องมาร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่จริงหรือ? การศึกษาเพื่อหาคำตอบต่อคำถามที่ว่าโดยอาศัยหลักฐานทั้ง เอกสารทางประวัติศาสตร์, ศิลาจารึก และหลักฐานหรือพยานแวดล้อมอื่นๆ อาทิ ศิลปกรรม ภาษา ศาสนา ฯลฯ เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าเรื่อง “๓ กษัตริย์สร้างเชียงใหม่” ความจริงมีแค่ไหน?

และบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • “แอ่วลาว” ในราชสำนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทความนี้ได้รวบรวมหลักฐาน เอกสารบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอ่วลาว, พระราชนิพนธ์บทแอ่วลาว และภาพถ่าย โดยนำหลักฐานเหล่านี้มาพรรณนาวิเคราะห์ แล้วสังเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปว่าจริงๆ แล้ว “แอ่วลาว” ที่ว่านี้เป็นอย่างไร
  • ลักษณะและประเภทของวรรณคดีจีน
อาจารย์ถาวร สิกขโกศล เขียนบทความถึงคำว่า “วรรณคดี” ที่ภาษาจีนว่า “เหวินเสวีย” ตั้งแต่วรรณคดีจีนโบราณจนถึงวรรณคดีของจีนในยุคปัจจุบัน ลักษณะและประเภทของวรรณคดีจีนที่เข้าใจได้ครบถ้วนกระชับจบในบทความเดียว
  • ฉินฮุ่ย : ขุนนางกังฉินผู้ขายชาติกับตำนานปาท่องโก๋
เผยชีวประวัติ “ฉินฮุ่ย” ขุนนางกังฉินผู้ขายชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายแถมยังฉลาดแกมโกง