ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

฿ 230.00

฿ 196.00

สินค้าหมด

ISBN978-974-323-967-0
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกรีนรีด
จำนวนหน้า288 หน้า
น้ำหนัก340.00 กรัม
กว้าง14.60 ซม.
สูง25.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2550
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน

กับดักวิถี

ผู้เขียน : พรศิริ บูรณเขตต์

หมดสต๊อก
กับดักสัตว์ไทยประดิษฐ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เห็นความสำคัญของเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน นับวันเครื่องมือเหล่านี้จะหายไปจากท้องถิ่นเพราะสภาพธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เครื่องมือบางอย่างไม่ใได้ใช้งาน พรศิริอธิบายถึงเครื่องมือประเภทกับดักสัตว์ตั้งแต่ลักษณะเครื่องมือ วิธีการใช้ พร้อมภาพลายเส้นแสดงวิธีการใช้ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้นและสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนกับการพึ่งพาอาศัยะรรมชาติอย่างพออยู่พอกิน