ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167667225
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า336 หน้า
น้ำหนัก585.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา2.00 ซม.
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง

ผู้เขียน : ธงชัย วินิจจะกูล


รวมบทความว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ของ "ธงชัย วินิจจะกูล" ที่เขียนขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2547-2555 ในฐานะนักประวัติศาสตร์ ผู้เขียนได้คลี่ให้เห็นเค้าโครงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบเป็นกระแสซ้อนกัน โดยดูจากประวัติศาสตร์ในช่วงยาว ซึ่งเริ่มจากการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ ท่ามกลางวิกฤตการเมือง เหลือง-แดง ที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง