ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9770125365407
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์ 70แกรม หน้าสีอาร์ต 105แกรม
จำนวนหน้า146 หน้า
น้ำหนัก400.00 กรัม
กว้าง21.00 ซม.
สูง29.70 ซม.
หนา1.00 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม พ.ย. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๕๑๗ ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑

ผู้เขียน : ทีมงาน บก.ศิลปวัฒนธรรม


เรื่องเด่น

75 ปี รัฐประหาร 2490

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤศจิกายน 2565 เดือนที่เกิดเหตุสำคัญ “รัฐประหาร พฤศจิกายน 2490” รัฐประหารที่เป็นเหตุให้ล้มเลิก “รัฐธรรมนูญ” เป็นครั้งแรกในไทย ทำให้ทหารมีบทบาททางเศรษฐกิจ และเกิดคำใหม่อย่าง หุ้นลม, ไม้กันสุนัข ฯลฯ

รัฐประหารที่ผ่านมา 75 ปีแล้ว ครั้งนี้จึงน่าสนใจยิ่งว่า เบื้องหน้า-เบื้องหลัง-เบื้องลึก ของเหตุการณ์นี้มีอะไรอยู่

................................................

พิเศษ มี QR CODE สแกนชมภาพยนตร์ “รัฐประหาร 2490 ฉบับสมบูรณ์” โดย แท้ ประกาศวุฒิสาร จาก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

................................................

แจกฟรี! เอกสาร “ศาสนาผี” ในไทยหลายพันปี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

สารบัญ

ลำดับที่ ๕๑๗ ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

[email protected]

 • โดดเดี่ยว / ขรรค์ชัย บุนปาน
 • ปฐมบทการม้วนประชาธิปไตย : การรัฐประหาร ๒๔๙๐ กับการตั้ง “อีกระบบหนึ่ง” / ณัฐพล ใจจริง ๓๐
 • รัฐธรรมนูญ ๒๔๙๐ รัฐธรรมนูญฉบับคณะเจ้า / วรวุฒิ บุตรมาตร ๕๖
 • รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ปฐมบทของการรื้อสร้างความหมายของรัฐธรรมนูญ / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ๗๐
 • ขุนพล รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ “ผู้ถูกลืม” พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ (พ.ศ. ๒๔๔๒-๙๕) / นริศ จรัสจรรยาวงศ์ ๘๖
 • บทบาทตำรวจสันติบาลช่วงแรกหลังรัฐประหาร ๒๔๙๐ / พ.ต.ท. สมพงษ์ แจ้งเร็ว ๑๐๖
 • พระปิยมหาราชกับสยาม ข้อมูลนอกพงศาวดาร ในหลักฐานฝรั่ง / ไกรฤกษ์ นานา ๑๒๘

สโมสรศิลปวัฒนธรรม

 • เข้าอก เข้าใจ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ๑๐
 • “สะดือเมือง” หัวใจของนครเชียงใหม่ยุคแรกเริ่ม / ประภัสสร์ ชูวิเชียร ๑๒
 • รัฐประหาร ๒๔๙๐ มรดกบาป / พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์ ๒๒
 • ๔๔ ปีศรี “ศิลปวัฒนธรรม” / ขุนทองกะลาเปียก ๒๙

รูปอื่นๆ