ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786167533483
ปกหนังสืออ่อน
จำนวนหน้า218 หน้า
น้ำหนัก315.00 กรัม
กว้าง14.50 ซม.
สูง21.00 ซม.
หนา1.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1 : สิงหาคม 2565
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร

ประวัติศาสตร์จีน สมัยใหม่

ผู้เขียน : กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์


หนังสือเล่มนี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนที่ผู้เขียนรับผิดชอบอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สารบัญ

  • ต้นราชวงศ์ชิง : ปฐมบทก่อนสงครามฝิ่น
  • สงครามฝิ่น
  • ไท่ผิงเทียนกั๋ว
  • ราชวงศ์ชิงกับการปฏิรูป
  • นักมวยอี้เหอถวน
  • 1911 : การปฏิวัติที่ไม่สิ้นสุด
  • ขบวนการสี่พฤษภา
  • ทศวรรษนานกิง
  • เซื่องไฮ้กับความเป็นสมัยใหม่
  • พรรคคอมมิวนิสต์กับการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน