ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169396543
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษกระดาษปอนด์
จำนวนหน้า208 หน้า
น้ำหนัก360.00 กรัม
กว้าง16.50 ซม.
สูง24.00 ซม.
หนา1.20 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์มูลนิธิคณะก้าวหน้า

เมื่อช้างในห้องถูกเปิดเผย

ผู้เขียน : ปิยบุตร แสงกนกกุล


วันนี้ "ประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กำลังถูกปิดลง" ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแสดงออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และภายใต้การก่อ "นิติสงคราม" ปราบปรามเยาวชนอย่างต่อเนื่อง...

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมข้อเขียน บทความ บทอภิปราย การบรรยาย และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นสถาบันกษัตริย์ ตั้งแต่ 2549 จนถึง 2565 ของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการ หนังสือเล่ม เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค คลิปวิดีโอบันทึกการเสวนา เสมือนเป็น "บันทึกการเดินทาง" ของการรณรงค์ต่อสู้เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ละช่วงแต่ละตอน สัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมืองและผูกโยงเข้ากับวิกฤตการเมืองไทยตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งจนวันนี้ ยังไม่สิ้นสุดลง

สารบัญ

1. จดหมายเปิดผนึก กรณีการชุมนุม 10 สิงหาคม 2563
2. การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ คือ ความจำเป็นของยุคสมัย
3. การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?
4. ข้อเสนอต่อขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
5. การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ : จาก "คณะราษฎร" 2475 ถึง "ราษฎร" 2563
6. เมื่อประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ค่อย ๆ เลือนหายไปจากพื้นที่สาธารณะ
7. กษัตริย์ต้องไม่ลงนามรับรองรัฐประหาร : ข้อเสนอที่ 10 ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
8. จากกรณีประสิทธิ์ เจียวก๊ก ถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
9. การถวายพระพรชัยมงคลที่ดีที่สุดมิใช่การเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" แต่คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
10. ควรเลิกการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ "…พระราชทาน" ได้แล้ว
ฯลฯ