ตะกร้าสินค้า

คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าจากรายการด้านล่างได้

สินค้า ราคา จำนวน ราคารวม
ไม่มีรายการสินค้าที่เลือกไว้

ISBN9786169396512
ปกหนังสืออ่อน
กระดาษปอนด์
จำนวนหน้า312 หน้า
น้ำหนัก535.00 กรัม
กว้าง16.40 ซม.
สูง23.90 ซม.
หนา1.70 ซม.
พิมพ์ครั้งที่1
สำนักพิมพ์มูลนิธิคณะก้าวหน้า

คิดไปข้างหน้า

ผู้เขียน : ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ


หนังสือเล่มนี้คือผลผลติของการเดินทาง 4 ปี บนเส้นทางการเมืองของ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" มันบันทึกความคิดที่ตกผลึกบ้าง ไม่ตกผลึกบ้างของเขาไว้ ในรูปแบบข้อเสนอหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อตรวจสอบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองต่าง ๆ

หนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่สองประการคือ หนึ่ง จุดประกายให้ผู้อ่านได้ตั้งคำถามต่ออำนาจและระเบียบสังคม ที่พาประเทศไทยมาถึงจุดนี้ และสอง จุดไฟแห่งความหวังให้กับผู้อ่านว่าสังคมไทยดีกว่านี้ได้ เราส่งต่อสังคมที่สวยงามกว่านี้ ให้กับคนรุ่นต่อไปได้

วันนี้ธนาธรยังตอบตัวเองด้วยคำตอบเดิมเสมอ นั่นคือ อนาคตที่สังคมไทยเป็นประชาธิปไตย ผู้คนเสมอภาคเท่าเทียม เป็นภาพอนาคตที่สวยงามที่คุ้มกับการลงทุนของเรา แน่นอน มันสร้างไม่ได้ในสี่ปี หรือการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว มันเป็นการเดินทางที่ยาวนาน ที่ต้องเกาะเกี่ยวแขนเพื่อนร่วมทาง เดินไปด้วยกันทีละก้าว แต่ไมละทิ้งความทะเยอทะยาน เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันบนเส้นทางนี้

สารบัญ

ภาค 1 อนาคตใหม่คือผู้คนและการเดินทาง
ภาค 2 ไทย 2 เท่า คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก
ภาค 3 ทลายทุนผูกขาด : การบินไทย รถไฟฟ้า การทำสัมปทาน
ภาค 4 รื้อรัฐไทย : กองทัพ งบประมาณ ราชการส่วนพระองค์ รัฐราชการรวมศูนย์
ภาค 5 ก้าวต่อไปของประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19